Industrigruppen Stål & Fasade

Industrigruppen Stål & Fasade

Gruppens formål er å fremme anvendelsen av bygnings plater I stål i Norge, samt å etablere et felles organ for bransjen til kontakt med myndighetene. Det er også gruppens oppgave å støtte og formidle forskning og utvikling vedrørende tynnplatekonstruksjoner.

John S.

 • Om oss

  Industrigruppen Stål og Fasade (IGS) ble stiftet i 1978 med hovedmål å fremme faglig utvikling, kunnskap og anvendelse av tynnplater i byggebransjen. IGS er i dag et av Norsk Stålforbunds basismedlemmer.

  IGS er basert på et interessefellesskap blant de ledende selskapene innen produksjon og salg av tak og fasader av stål samt relaterte tilhørende produkter.
  Medlemmer i IGS har kompetent bransjekunnskap og er i stand til å levere gode løsninger.

  Arbeidsområder:
  - Utarbeide tekniske løsninger
  - Heve det generelle kvalitetsnivået i bransjen
  - Forskning og utvikling
  - Deltakelse i standardiseringsarbeider

  Som medlem har man tilgang til spesiell medlemsinformasjon, diverse gratis publikasjoner og programvarer, medlemsrabatter på bøker og kurs, samt advokatbistand. Gjennom IGS får medlemmer tilgang til det nettverk av fagfolk vi på ulike områder har knyttet til oss samt anledning til å delta på arrangementer og prosjekter som man finner av interesse.

  Ved felles innsats vil vi øke bevisstheten om de mange fordelene ved å bruke tynnplater og sandwichkonstruksjoner. 

Medlemmer

Som medlem av gruppen kan opptas industrielle norske produsenter av tynnplater, herunder profilerte plater og sandwichelementer, samt representanter for utenlandske selskaper som produserer tynnplater og produsenter / representanter for produkter som naturlig hører sammen med tynnplater. Medlemmene skal overholde de kvalitetskrav og normer som bransjen har utarbeidet i henhold til Tynnplateheftene utgitt av NVS samt de til en hver tid gjeldende Norsk Standarder.

Prize
Prize
Prize
Prize
Prize
Prize
Prize
Prize
Prize
Prize

Nyheter

IGS Arkitekturpris 2016 - for fremragend…

Forslagsfrist 27. august. IGS Arkitekturpris for fremragende bruk av stål i fasader deles i år ut for andre gang. Les mer...

Stålpris til LINK

IGS arkitekturpris er ny av året, og skal belønne fremragende bruk av stål i fasader. Les mer...

Statutter for IGS´ Arkitekturpris

1. Generelt. Prisen deles ut en gang hvert år. Det kan kun deles ut en pris per gang. Prisen tildeles et arkitektfirma for et prosjekt som kjennetegnes ved fremragende arkitektonisk bruk av fasadeplater & sandwichpaneler av stål. Les mer...

Eksempler på løsninger for overgang stål…

Dette informasjonsbladet er laget i et arbeidsfellesskap bestående av Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF), Industrigruppen stål og fasade (IGS), Lett-Tak Systemer AS og SINTEF Byggforsk. Les mer...

IGS’ arkitekturpris - ny pris for fremra…

En ny arkitekturpris lanseres i år. Det er Industrigruppen Stål og Fasade (IGS) som står bak den nyopprettede prisen. Prisen skal tildeles et arkitektfirma for et prosjekt som kjennetegnes ved fremragende arkitektonisk bruk av veggpaneler og sandwichelementer av stål i fasader. Les mer...

Seminar eller temakveld om brannisolerin…

Stålgruppen ved Stål- og fasadeentreprenørene ønsker å arrangere et seminar eller temakveld om brannisolering av takplater. Les mer...

Ny EN 1090-4 på høring

Tekniske krav til utførelse av tynnplatekonstruksjoner (profiler og plater) er foreslått flyttet fra EN 1090-2 til ny EN 1090-4: Les mer...

Basismedlem i Stålforbundet

IGS har nå status som basismedlem i Stålforbundet med fast representant i styret. Les mer...

IGS har opprettet hjemmeside og går onli…

IGS har opprettet hjemmeside og går online 22. august 2014 Les mer...

Kontakt
oss

Industrigruppen Stål og Fasade

C/o Norsk Stålforbund
Møllergata 8
0179 Oslo
Send oss en e-post. Vi besvarer gjerne dine spørsmål.
Full Name(*)
Please type your full name.

E-mail(*)
Invalid email address.

Your message(*)
Invalid Input

Invalid Input