Industrigruppen Stål & Fasade

IGS’ arkitekturpris - ny pris for fremragende bruk av stål i fasader

En ny arkitekturpris lanseres i år. Det er Industrigruppen Stål og Fasade (IGS) som står bak den nyopprettede prisen. Prisen skal tildeles et arkitektfirma for et prosjekt som kjennetegnes ved fremragende arkitektonisk bruk av veggpaneler og sandwichelementer av stål i fasader.

Prisen som vil bli delt ut årlig, tildeles det vinnende arkitektfirma i form av en sjekk på 25.000 kroner samt et diplom. Prispengene må benyttes til å fremme bruk av tynnplater i stålarkitekturen.

-Vi har opprettet prisen for å øke bevisstheten rundt fordelene ved veggpaneler og sandwichpaneler, forteller Knut Helle, formann i IGS. Prisen deles ut til et prosjekt som har kvaliteter hva angår estetikk, funksjon, teknikk, miljø og økonomi. Nominerte prosjekter må være ferdigstilt i 2014 eller 2015. Prisen vil bli overrakt vinneren på Norsk Ståldag i Oslo i november.

Det står enhver fritt til å fremme forslag. Forslag skal følges av tilstrekkelig underlag i form av tegninger, fotografier og beskrivelser til å kunne bedømme prosjektet. Frist for å foreslå kandidater er 20. august 2015. Du kan laste ned statutter og forslagsskjema HER (PDF).

For ev. spøsrmål, ta kontakt med IGS sekretariat :
Tlf: +47 41 02 15 98
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.