Industrigruppen Stål & Fasade

Statutter for IGS´ Arkitekturpris

1. Generelt. 
Prisen deles ut en gang hvert år. Det kan kun deles ut en pris per gang. Prisen tildeles et arkitektfirma for et prosjekt som kjennetegnes ved fremragende arkitektonisk bruk av fasadeplater & sandwichpaneler av stål.

2. Krav til prosjektet
Prisen deles ut til et prosjekt som har kvaliteter hva angår estetikk, funksjon, teknikk, miljø og økonomi. Konstruksjonen skal ha kvaliteter av en slik art at de lett kan verdsettes. Nominerte prosjekter må være ferdigstilt i siste kalenderår eller i inneværende år fram til forslagsfrist.

3. Forslag til priskandidater
Det står enhver fritt til å fremme forslag. Forslag skal følges av tilstrekkelig underlag i form av tegninger, fotografier og beskrivelser til å kunne bedømme prosjektet.

4. Krav til innsendt materiale

Forslaget må inkludere:
• Utfylt forslagsskjema
• Relevante fotografier, 4 - 6 stk.
• Relevante tegninger, 4 - 6 stk.

4.1 Forslagsskjema: Følgende opplysninger må fylles ut:
• Prosjektnavn og sted
• Byggeperiode og ferdigstillelsesdato
• Beskrivelse av prosjektet og anvendelsen av tynnplater i prosjektet
• Konstruksjonens størrelse (f. eks: lengde, bredde, høyde, areal)
• Fasadeplater/sandwichpanelers totale areal og omtrentlig kostnad
• Begrunnelse, med utdypning av arkitekturen som kommer til uttrykk ved anvendelse av fasadeplater/sandwichpaneler
• Byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør, produktleverandører, montasjefirma
• Forslagsstiller med kontaktinfo

4.2 Fotografier: Legg ved 4 -6 digitale relevante fotografier. Fotografiene bør ha høy oppløsning.

4.3 Tegninger: Legg ved 4 - 6 digitale tegninger: typiske tegninger av oppriss, snitt, plan og detaljer.

Innsendte fotografier og tegninger skal kunne benyttes fritt av IGS / Stålforbundet i publikasjoner, presseartikler og på hjemmesider.

Forslagsskjema med vedlegg sendes til IGS´ sekretariat per e-post innen 20. august: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dersom man har store filer anbefales det å laste de opp på Dropbox; www.dropbox.com

5. Jury
Juryen består av 4 medlemmer
Et medlem skal være fra IGS/Norsk Stålforbund og skal være juryens formann og ha dobbeltstemme.
Et medlem skal være en arkitektstudent
Et medlem skal være en arkitekt
Et medlem skal være en rådgivende ingeniør
Norsk Stålforbund er sekretariat for juryen

6. Avgjørelser fattet av juryen
Avgjørelser fattes med vanlig flertall. Ved uavgjort votering har arkitekt dobbeltstemme. Juryen eller sekretariatet har ikke anledning til videre diskusjon om juryens avgjørelser.

7. Prisen
Prisen tildeles det vinnende arkitektfirma i form av en sjekk på 25.000 kroner samt et diplom.

8. Utdeling av prisen
Prisen utdeles ved et arrangement som har en videre ramme, f.eks. på Norsk Ståldag eller en annen velegnet anledning.