Industrigruppen Stål & Fasade

Stålpris til LINK

IGS arkitekturpris er ny av året, og skal belønne fremragende bruk av stål i fasader.

IGS arkitekturpris er ny av året, og skal belønne fremragende bruk av stål i fasader. Det er Industrigruppen Stål & Fasade (IGS) som står bak prisen og den tildeles et arkitektfirma for et prosjekt som kjennetegnes ved «fremragende arkitektonisk bruk av fasadeplater og sandwichpaneler av stål». I år er dette firmaet LINK Arkitektur og prosjektet er Verket 4. Dette er det siste byggetrinnet i et større utbyggingsområde på Damsgård i Bergen. Bygget består av 62 leiligheter og ligger på tomta der det tidligere lå et jernstøperi fra 1800-tallet. Tre delfelt er nå ferdige på tomta og har sin identitet knyttet til jernstøperiet.

Les mer (www.arkitektnytt.no)