Industrigruppen Stål & Fasade

IGS Arkitekturpris 2016 - for fremragende bruk av stål i fasader

Forslagsfrist 27. august. 
IGS Arkitekturpris for fremragende bruk av stål i fasader deles i år ut for andre gang.

Prispremien er på kr. 25.000 til vinnende arkitektfirma . I fjor gikk prisen til Link Arkitektur for Verket 4 i Bergen.
Det er Industrigruppen Stål og Fasade (IGS) som står bak priskonkurransen. Prisen tildeles et arkitektfirma for et prosjekt som kjennetegnes ved fremragende arkitektonisk bruk av lakkerte veggpaneler & sandwichelementer av stål i fasader.

Prisen som vil bli delt ut årlig, tildeles det vinnende arkitektfirma i form av en sjekk på 25.000 kroner samt et diplom. Prisen deles ut til et prosjekt som har kvaliteter hva angår estetikk, funksjon, teknikk, miljø og økonomi. Nominerte prosjekter må være ferdigstilt i 2015 eller i 2016, fram til forslagsfrist. Prisen vil bli overrakt vinneren på Norsk Ståldag i Oslo 3. november. Det står enhver fritt til å fremme forslag. Forslag skal følges av tilstrekkelig underlag i form av tegninger, fotografier og beskrivelser til å kunne bedømme prosjektet.

Frist for å foreslå kandidater er 27. august 2015.
Last ned statutter og forslagsskjema HER
Utfylt forslagsskjema med vedlegg sendes til IGS sekretariat, til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hvis for store filer: Last de opp på Dropbox.