Industrigruppen Stål & Fasade

Industrigruppen Stål & Fasade

Gruppens formål er å fremme anvendelsen av bygnings plater I stål i Norge, samt å etablere et felles organ for bransjen til kontakt med myndighetene. Det er også gruppens oppgave å støtte og formidle forskning og utvikling vedrørende tynnplatekonstruksjoner.

John S.

 • Om oss

  Industrigruppen Stål og Fasade (IGS) ble stiftet i 1978 med hovedmål å fremme faglig utvikling, kunnskap og anvendelse av tynnplater i byggebransjen. IGS er i dag et av Norsk Stålforbunds basismedlemmer.

  IGS er basert på et interessefellesskap blant de ledende selskapene innen produksjon og salg av tak og fasader av stål samt relaterte tilhørende produkter.
  Medlemmer i IGS har kompetent bransjekunnskap og er i stand til å levere gode løsninger.

  Arbeidsområder:
  - Utarbeide tekniske løsninger
  - Heve det generelle kvalitetsnivået i bransjen
  - Forskning og utvikling
  - Deltakelse i standardiseringsarbeider

  Som medlem har man tilgang til spesiell medlemsinformasjon, diverse gratis publikasjoner og programvarer, medlemsrabatter på bøker og kurs, samt advokatbistand. Gjennom IGS får medlemmer tilgang til det nettverk av fagfolk vi på ulike områder har knyttet til oss samt anledning til å delta på arrangementer og prosjekter som man finner av interesse.

  Ved felles innsats vil vi øke bevisstheten om de mange fordelene ved å bruke tynnplater og sandwichkonstruksjoner. 

Medlemmer

Som medlem av gruppen kan opptas industrielle norske produsenter av tynnplater, herunder profilerte plater og sandwichelementer, samt representanter for utenlandske selskaper som produserer tynnplater og produsenter / representanter for produkter som naturlig hører sammen med tynnplater. Medlemmene skal overholde de kvalitetskrav og normer som bransjen har utarbeidet i henhold til Tynnplateheftene utgitt av NVS samt de til en hver tid gjeldende Norsk Standarder.

Nyheter

Stor prisøkning på sandwichelementer og …

Vi har tidligere skrevet, i pressemelding av 22. januar, om en kraftig prisoppgang på stål inn i 2021. Dette har bakgrunn i at tilgangen på stål er lavere enn etterspørselen etter at stålverkene i fjor stengte ned ovner når aktiviteten i verden ble redusert på grunn av Koronapandemien. For stålverkene tar det lang tid, og er meget kostbart, å starte opp igjen nedstengte ovner. Varslede prisøkninger er dog varierende fra stålverk til stålverk og type stål, fra 14% til 35%. Les mer...

IGS på NALs Materialtreff

André Otnes fra Industrigruppen Stål og Fasade (IGS) holdt en presentasjon på Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) sitt Materialtreff 14. november i Oslo. Det var rundt 30 arkitekter som deltok på arrangementet. Les mer...

Brannrapport for stålplatetak i R15

Denne rapporten er utarbeidet av Dr. Teknologie Jörgen Thor ved Brandskyddslaget på oppdrag fra IGS sine medlemmer som produserer og leverer selvbærende takplater av stål. Den gir metode for dimensjonering av selvbærende stålplatetak (TRP plater) med brannmotstand R15 uten bruk av brannisolering. Les mer...

Energirevisjon og rådgivning

Norsk Stålforbund har nylig inngått en ny rammeavtale om energirevisjon og energirådgivning med firmaet Riecon AS. Det er tidligere funnet feil i ca. 25% av revisjonene. Mest interessant er at snittfeilen er på over 220.000 kroner! Les mer...

Grønt Stål - klimakompensert bruk av stå…

25. april ble satsingen Grønt Stål lansert, som gjør det mulig for bestillere og tilvirkere å klimakompensere for sin bruk av stål. Dette gjøres gjennom skogplanting i et langsiktig, bærekraftig prosjekt sammen med Zero Mission. Les mer...

NS-EN 1090-4 publisert på norsk

Tekniske krav til kaldformede tynnplatekonstruksjoner av stål til anvendelse i tak, gulv og vegger er flyttet fra NS-EN 1090-2 ny NS-EN 1090-4. Denne ble publisert på engelsk 1. september 2018 og på norsk 8. april 2019. Les mer...

Eksempler på løsninger for overgang stål…

Dette informasjonsbladet er laget i et arbeidsfellesskap bestående av Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF), Industrigruppen stål og fasade (IGS), Lett-Tak Systemer AS og SINTEF Byggforsk. Les mer...

Kontakt
oss

Industrigruppen Stål og Fasade

C/o Norsk Stålforbund
Møllergata 8
0179 Oslo
Send oss en e-post. Vi besvarer gjerne dine spørsmål.
Full Name(*)
Please type your full name.

E-mail(*)
Invalid email address.

Your message(*)
Invalid Input

Invalid Input