Industrigruppen Stål & Fasade

Eksempler på løsninger for overgang stål sandwichelementfasade/kompakt tak

Dette informasjonsbladet er laget i et arbeidsfellesskap bestående av Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF), Industrigruppen stål og fasade (IGS), Lett-Tak Systemer AS og SINTEF Byggforsk.

Informasjonsbladet omhandler løsninger for overgangen mellom yttervegg utført med sandwich-elementer og plassbygd kompakt tak med bærende profilerte stålplater, bærende betongelementer eller prefabrikkerte Lett-Tak takelementer.

TPF Informasjonsblad nr 12 - Last ned