Industrigruppen Stål & Fasade

NS-EN 1090-4 publisert på norsk

Tekniske krav til kaldformede tynnplatekonstruksjoner av stål til anvendelse i tak, gulv og vegger er flyttet fra NS-EN 1090-2 ny NS-EN 1090-4. Denne ble publisert på engelsk 1. september 2018 og på norsk 8. april 2019.

Den reviderte utførelsesstandarden NS-EN 1090-2, som omhandler Tekniske krav til stålkonstruksjoner, ble publisert på engelsk 1. september 2018. Den norske oversatte utgaven ble publisert 4. mars i år. Tekniske krav til kaldformede tynnplatekonstruksjoner av stål til anvendelse i tak, gulv og vegger er flyttet til ny NS-EN 1090-4. Denne ble også publisert på engelsk 1. september 2018. Den norske oversatt utgaven ble utgitt 8. april i år. Norsk Stålforbund har gitt økonomisk støtte til oversetting av disse to standardene. Standardene kan kjøpes hos Standard Norge: www.standard.no.